Input voor (regionale) actieagenda's


De arbeidsmarkt is nooit in evenwicht. De uitdaging blijft om tijdig te reageren op bewegingen in economie en samenleving. Etil arbeidsmarkt & onderwijs voert onderzoek uit dat een basis vormt voor een agenda voor de arbeidsmarkt.
Opdrachtgevers: Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg

Flexicurity: doe-agenda voor provincie Noord-Brabant

Eén van de uitdagingen in de arbeidsmarkt is het vergroten van de dynamiek en wel zó dat er meer flexibiliteit ontstaat zonder dat dit ten koste gaat van de werkzekerheid.  De Provincie Noord-Brabant heeft aan Arena Consulting en Etil gevraagd om een verkenning uit te voeren naar een agenda en werkorganisatie om deze ambitie te realiseren.n het provinciaal Bestuursakkoord 2015-2019 omschrijft de Provincie Noord-Brabant de arbeidsmarkt als de achilleshiel van de economische ontwikkeling en daarmee van welvaart en het welzijn van de Brabantse burgers. De Provincie Noord-Brabant streeft ernaar dat bedrijven en instellingen in Brabant op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste hoeveelheid mensen met de juiste kwalificaties. Hiervoor dient het aanpassings-, anticipatie- en innovatievermogen van zowel arbeidsorganisaties als werkenden te worden versterkt.

De Provincie stelt vast dat rond het concept van flexicurity veel van gedachten wordt gewisseld, maar dat een meer structurele praktische vertaling nog onvoldoende van de grond komt. In samenwerking met de triple helix regio’s wil de Provincie bijdragen aan het geven van handen en voeten aan flexicurity, in de vorm van een (Brabant-brede) DOE-agenda.

Etil en Arena Consulting hebben een advies geformuleerd over de wijze waarop de Provincie het principe flexicurity – van werk naar werk – het beste kan vormgeven en het meest effectief kan waarmaken.

Experts

Wij helpen u graag

  •  

    Janneke Gardeniers

    senior adviseur