Etil research group is een innovatief onderzoeksbureau en gelooft dat bedrijven en overheden zichzelf optimaal kunnen verbeteren als ze continu zicht hebben op trends en ontwikkelingen in de samenleving, hun sector en eigen organisatie. Etil is altijd een duurzame partner. Doorlopend verzamelt, combineert en interpreteert Etil data op alle niveaus, voor zowel de publieke- als de private sector. Etil is onafhankelijk, wetenschappelijk en biedt met haar gedegen onderzoek en innovatieve oplossingen zicht op verbetering.

ETIL 20200914 828_MET LOGO_LS.jpg

Geschiedenis

Etil kent een rijke historie en is in 1932 opgericht als Economisch Technologisch Instituut Limburg door prof. dr. ir. Henri Gelissen - de latere minister van Economische Zaken - om de economische crisis te bestrijden, de economie te stimuleren en de industrialisatie te bevorderen. Vanaf 1975 manifesteert Etil zich als sociaal economisch planbureau voor de provincie Limburg, waarna het in 1999 onderdeel wordt van Universiteit Maastricht. In 2010 verzelfstandigt Etil en wordt het als onderzoeksbureau deel van de IBS groep.

Zicht op verbetering

Inzicht in relevante trends is cruciaal voor effectieve en duurzame besluitvorming. De wereld verandert immers sneller dan ooit. Overheden en het bedrijfsleven staan voor ingrijpende besluiten. Denk aan o.a. de arbeidsmarkt, de agrofood, het onderwijs, de overheid, vastgoed en de zorg: alléén met het juiste inzicht is er een basis voor adequaat beleid. Ontwikkelingen op mondiaal, Europees, nationaal en regionaal niveau hebben consequenties voor de eigen omgeving: van wijk, gemeente, provincie tot de (eu-)regio. Al bijna 90 jaar helpt Etil bedrijven en overheden met datagedreven beleids- en besluitvorming op alle niveaus.

ETIL 20200914 824_LS.jpg
ETIL 20200914 565_LS.jpg

Partnership

Zicht op verbetering is geen kant-en-klaar product, maar realiseert Etil  doorlopend in samenwerking met de klant. Een optimale oplossing ontwikkelt Etil op basis van de thema’s die de opdrachtgevers bezighouden. Andersom is feedback op bestaande of nieuwe platformen van cruciaal belang om richting te geven aan verdere productontwikkeling. Daarbij wordt op alle niveaus binnen de organisatie geschakeld, van beslisser tot analist. Etil zet hiervoor een cross-functioneel team in van onderzoekers adviseurs, data scientists en developers, voor een toekomstbestendig resultaat. 

Onze oplossingen

Onze oplossingen hebben vaak de vorm van een online platform, compleet met data, visualisaties en content. Door data in hoge mate te structureren en automatiseren heeft de gebruiker met één klik altijd de laatste inzichten bij de hand. Etil investeert fors in design, usability en interfaces, zodat elk platform uitnodigt tot gebruik. Onze experts duiden de laatste trends en ontwikkelingen in verdiepende artikelen, zodat u in één oogopslag de belangrijkste inzichten heeft.

Kijkt u eens op OrganisatieInZicht, ArbeidsmarktInZicht of de LimburgAtlas, en laat ons weten wat u vindt.

ETIL 20200914 359_LS.jpg

Etil research group is NEN-EN-ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd (ISO); lid van de vereniging voor beleidsonderzoek (VBO); lid van het Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics (MOA); datapartner van het CBS in onze platformen m.b.t. de arbeidsmarkt en partner van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen (BISS).