Actueel

Recent nieuws

Onderzoek arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt

Etil is samen met ROA verantwoordelijk voor het uitvoeren van een onderzoek naar de positie van arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in een aantal belangrijke vraagstukken, waaronder mogelijke verdringingseffecten, de economische bijdrage van arbeidsmigranten, maar ook […]

Lees verder →

Etil verwelkomt twee nieuwe medewerkers

Op 1 september jongstleden is het Etil-team uitgebreid met twee enthousiaste nieuwe medewerkers. Beiden zijn afgestudeerde Masters of science aan de Maastricht University. Roy van Zandvoort is er afgestudeerd in International Business-Organisation. Na zijn studie is hij werkzaam geweest als interviewer en projectleider voor diverse marktonderzoeken bij onder andere ons zusterbedrijf 24interactive. Roy zal zich […]

Lees verder →

HR recepten voor duurzaam succes

Op donderdag 28 augustus 2014 heeft Etil samen met ibc en de Poel Nederland het seminar ‘HR recepten voor duurzaam succes’ georganiseerd. Ruim 80 professionals, op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen, HRM en P&O werkzaam in het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, hebben deze kennissessie bijgewoond in de Bonbonnière in Maastricht. Janneke Gardeniers van Etil […]

Lees verder →

De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor online!

De door Etil en SBB ontwikkelde en uitgevoerde Zeeuwse arbeidsmarktmonitor is begin september online gegaan. De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor bevat cijfers over de arbeidsmarkt en het onderwijs. Door te analyseren wat er de afgelopen jaren is gebeurd in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, samen met het verzamelen van feiten en cijfers en rekening houdend met […]

Lees verder →

Helder beeld van sector Uiterlijke Verzorging

Uit het arbeidsmarktonderzoek ‘Helder’ blijkt dat er lichtpuntjes te bespeuren zijn in de sector uiterlijke verzorging, ondanks de invloed van de economische crisis. Zo is in 2013 het aantal leerbedrijven in de sector toegenomen. Ook bestaat er een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod op de markt van beroepspraktijksvormingsplaatsen. De arbeidsmarkt van de Uiterlijke Verzorging […]

Lees verder →

Presentatie AZW-tool tijdens Kennisdag Regioplus

  Tijdens een kennisdag voor RegioPlus op 27 mei jongstleden is in Kasteel De Schaffelaar te Barneveld de regionale zorgtool gepresenteerd. Een enthousiaste groep adviseurs, medewerkers en projectleiders die zich bezighoudt met arbeidsmarktonderzoek in zorg en welzijn kreeg middels een zogenaamde gebruikerstraining tekst en uitleg over de tool. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het praktische gebruik […]

Lees verder →

Werkgelegenheidsonderzoek 2014

Evenals voorgaande jaren wordt door Etil ook dit jaar weer onderzoek verricht naar de werkgelegenheidsontwikkeling bij bedrijven en instellingen in Limburg. Als u benaderd bent middels een mail of brief, kunt u de werkgelegenheidsenquête invullen via de link in dit bericht. Klik daarvoor op Lees verder en vervolgens op Werkgelegenheidsonderzoek 2014. Voor nadere informatie over het werkgelegenheidsonderzoek […]

Lees verder →

BOG participatie

Vanaf 2013 biedt Etil de mogelijkheid om in de BOG-monitor Limburg te participeren. In het kader van de participatie wordt dan ieder kwartaal een bestand met het actuele aanbod van bedrijfsonroerendgoed in de bepaalde gemeente of regio (als excelbestand per e-mail) aangeleverd. Jaarlijks worden vier bestanden aangeleverd, met de volgende peildata: 1 januari, 1 juli, […]

Lees verder →

Regionale contrasten in de Limburgse bevolkingsloop in 2013

In 2013 is het aantal inwoners in de provincie Limburg sterker afgenomen dan in 2012. De afname bedroeg het afgelopen jaar 1.900 personen, terwijl een jaar eerder de afname nog beperkt bleef tot 1.200 personen. Vertrekoverschot stabiel, maar wel minder geboorten en meer sterfte De Limburgse bevolking daalde het afgelopen jaar met meer dan 4.300 […]

Lees verder →

Nog geen structurele huishoudensdaling in Limburg

Het aantal particuliere huishoudens blijft ondanks de wijdverspreide bevolkingsdaling in Limburg nog steeds op peil. Dit heeft vooral te maken met de voortgaande ‘huishoudensverdunning’. Hierdoor daalt het gemiddeld aantal personen in een huishouden. Verklaringen voor dit demografische proces zijn de uitstel van gezinsvorming, minder kinderen per gezin, meer alleenstaanden door echtscheiding en meer alleenstaande ouderen […]

Lees verder →