Actueel

Recent nieuws

Werkgelegenheidsonderzoek 2016

Werkgelegenheidsonderzoek Limburg 2017

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer onderzoek verricht naar de werkgelegenheids­ontwikkeling bij bedrijven en instellingen in Limburg. Gemeenten, andere overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken deze gegevens voor een goede onderbouwing van hun beleid. Dit beleid kan ook in uw belang zijn. Denk maar eens aan scholingsmaatregelen voor werklozen of economisch beleid in uw gemeente. Ook […]

Lees verder →

ETIL in top 3 landelijke ranglijst beleidsonderzoeksbureaus

De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) voerde in 2016 een brancheverkenning uit onder haar leden. De resultaten werden onlangs bekend. Etil behaalde een gemiddeld rapportcijfer van 7,92 en staat daarmee op de tweede plaats in de landelijke ranglijst. De waardering voor Etil onder opdrachtgevers is hoog. Met name de bruikbaarheid van door Etil uitgevoerd beleidsonderzoek en […]

Lees verder →

Krachtige motor voor arbeidsmarktinformatie

Voor werkgevers, werknemers en beleidsmakers die arbeidsmarktinformatie over Zuidoost-Nederland nodig hebben, is het Arbeidsmarktdashboard (www.arbeidsmarktdashboard.nl) een baken. Hier is op een overzichtelijke manier actuele, betrouwbare informatie te vinden op macro- én microniveau. De ‘motor’ waarop dit dashboard draait, is het datawarehouse. Technologische ontwikkelingen maken het datawarehouse tot een steeds krachtigere machine. Datawarehouse verandert arbeidsmarktonderzoek Er zijn […]

Lees verder →

Kantorenmonitor Limburg 2015

Wist u dat..? • Limburg eind vorig jaar bijna 4.300 kantoorobjecten telde, welke een omvang van ruim 3 miljoen vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte (vvo) hebben. Een groot deel daarvan, ruim 2 miljoen m² vvo, is te vinden in de vijf Limburgse kantoorsteden die de Limburgse kantorenmarkt domineren (Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Venlo en Roermond). • De indicatieve […]

Lees verder →

De kern van het beleid van Kwantitatieve Verruiming

Onlangs sprak onze directeur Hans Kasper op een bijeenkomst die door EY was georganiseerd over het beleid van kwantitatieve verruiming: waar is het op gericht, hoe zit het in elkaar? Hieronder staat dit stuk uitgeschreven. De Europese Centrale Bank (ECB) coördineert het Europese beleid van kwantitatieve verruiming. Het beleid is er op gericht de groei in […]

Lees verder →
jongeren gemeenten

Waar zijn de jonge ambtenaren?

Landelijke aandacht voor uitkomsten Personeelsmonitor Gemeenten 2015 De door Etil en RMI uitgevoerde Personeelsmonitor Gemeenten, krijgt dit jaar veel media-aandacht. Eerder waren er al berichten via de VNG en Binnenlands Bestuur en gisteren berichtte ook de NOS over de belangrijkste uitkomsten. De Personeelsmonitor Gemeenten die we al vier jaar uitvoeren voor A+O fonds Gemeenten, is de belangrijkste […]

Lees verder →
Bedrijventerreinen Venlo

Etil rapporteert over stand van zaken bedrijventerreinen Venlo

Het aantal bedrijfsvestigingen in Venlo nam toe in 2014, de werkgelegenheid daalde. Meldt het Etil aan de gemeente Venlo in het rapport ‘Vestigingen en werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Venlo’. Een analyse. In 2014 werkten 57.460 mensen bij 7460 bedrijven in Venlo. De naweeën van de economische crisis waren voelbaar. De werkgelegenheid daalde tussen 2013 en […]

Lees verder →

Mijlpaal voor innovatief Arbeidsmarktdashboard.nl

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een raamovereenkomst getekend met Arbeidsmarktdashboard.nl, de website die op unieke wijze inzicht geeft in de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktdashboard.nl heeft daarmee voor de komende vier jaar de financiële ruimte om het dashboard op een toegankelijke manier actueel en online beschikbaar te houden. De provincies geven met de ondertekening support aan de […]

Lees verder →

WTTC Award 2016 voor Parkstad Limburg

Via deze weg willen wij als Etil de stadsregio Parkstad Limburg van harte feliciteren met het winnen van de prestigieuze WTTC Award Tourism for Tomorrow 2016 van de World Travel & Tourism Council. Parkstad Limburg mag zich een jaar lang de beste toeristische attractie ter wereld noemen. Het winnen van deze award is een erg […]

Lees verder →
monitors

Etil: basis voor monitors

Etil beschikt voor het thema Ruimtelijke Economie en Vastgoed over een grote hoeveelheid informatie die in opdracht van derden of in eigen beheer structureel geactualiseerd worden. Deze informatie is de basis voor diverse monitors die Etil jaarlijks uitvoert, waaronder: de woonmonitor (inclusief wonen met zorg) de kantorenmonitor de winkelmonitor de bedrijventerreinenmonitor (Rebis) Woonmonitor Sinds 2006 […]

Lees verder →