Actueel

Recent nieuws

inkomensongelijkheid

Kapitaal in de 21-ste eeuw, maar dan per regio

Sinds Thomas Piketty zijn boek “Capital in the 21st century” uitbracht, is er volop belangstelling voor inkomens- en vermogensongelijkheid. Niet geheel onbegrijpelijk, want door de economische crisis is de werkloosheid toegenomen, zijn de reële besteedbare inkomens gedaald en zijn de privévermogens van woningeigenaren minder waard geworden. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook invloed op de verdeling van inkomen […]

Lees verder →

Eerste stap regionaal arbeidsmarktdashboard gezet

In opdracht van Let’s Connect heeft Etil samen met Textkernel, Meurs HRM en Panteia een Proof of Concept ontwikkeld voor een Regionaal Dashboard (RD). Het doel van het Regionaal Dashboard is om op een vernieuwende manier relevante sturingsinformatie te genereren om als bedrijf, sector en regio ook op strategisch niveau inzicht te krijgen in de […]

Lees verder →
flexwerkers

Flexwerkers in Nederland: meer ambitie en bevlogenheid, maar minder kansen

De groeiende groep flexwerkers in Nederland blijkt in veel gevallen ambitieuzer en meer bevlogen (‘engaged’) over hun werk dan hun collega’s met een vaste baan. Beide groepen werknemers lijken het er echter over eens dat de werkgever deze ambitie en bevlogenheid niet beloont in de vorm van gelijkwaardige carrièrekansen. 42% van de flexwerkers denkt dat […]

Lees verder →
arbeidsmigranten in limburg

Etil presenteert studie ‘Arbeidsmigranten in Limburg’

Onder grote belangstelling vond op maandag 9 februari in Venlo een symposium plaats over arbeidsmigranten in Limburg. Het drukbezochte symposium werd georganiseerd door het samenwerkingsverband ‘Het belang van arbeidsmigranten’ en de Provincie Limburg. In het plenaire gedeelte presenteerde Hans Kasper, wetenschappelijk directeur van Etil, het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmigranten in Limburg’. Tevens waren er bijdragen van gedeputeerde […]

Lees verder →
demografische prognoses

Hoe zeker is de demografische prognose voor Horst aan de Maas?

Woensdag 28 januari 2015 heeft Etil op verzoek van de gemeente Horst aan de Maas een presentatie gehouden voor haar gemeenteraad. Het onderwerp van de presentatie betrof de zekerheid en onzekerheid van de demografische ontwikkelingen en prognoses. Aanleiding van het verzoek was dat de Etil-prognose van bevolking en particuliere huishoudens in de afgelopen jaren voor […]

Lees verder →

Zekerheden en onzekerheden in 2015

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar dat start met een groot aantal zekerheden. Maar soms hangt aan die zekerheden ook meteen een onzekerheid. Zo weten we bijvoorbeeld dat per 1 januari enkele overheidstaken naar de gemeenten zijn gedecentraliseerd, zoals de jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen en hulp bij het […]

Lees verder →

Provincie Limburg brengt vraag en aanbod Wonen met Zorg in beeld

Provincie Limburg heeft behoefte aan informatie over het thema Wonen met Zorg. Ontwikkelingen als de vergrijzende bevolking en het aangescherpte zorgbeleid zorgen ervoor dat er meer interesse is naar de vraag en het aanbod van de geschikte woningen voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader monitort Etil jaarlijks de ontwikkelingen.  Aanbod Uit […]

Lees verder →

Dalende huizenprijzen doen vermogens in Limburg slinken

Sinds het uitbreken van de economische crisis is het particulier vermogen, het saldo van bezittingen en schulden van huishoudens, in Limburg met circa 11,5 miljard euro geslonken. Dit blijkt uit analyses van gegevens van het CBS over de vermogensverdeling van Limburgse huishoudens in de periode 2008-2012 die Etil op verzoek van Dagblad De Limburger / […]

Lees verder →
Woonmointor Limburg

Woonmonitor Limburg 2013: Groei gewenst in vervangende nieuwbouw

Jaarlijks laat de Provincie Limburg de Woonmonitor Limburg door Etil opstellen en een bevolkingsprognose maken van de te verwachten ontwikkeling van de bevolking en huishoudens. De  bevolkingsprognose en de Woonmonitor Limburg 2013 zijn belangrijke instrumenten die helpen de juiste keuzes te maken bij de woningmarktransitie. De rapportage belicht verschillende onderwerpen waaronder woningvoorraad, leegstand, transitie-opgave en […]

Lees verder →

Etil lid van Vereniging voor beleidsonderzoek (VBO)

Etil is per september 2014 lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De Vereniging  voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is […]

Lees verder →