Actueel

Recent nieuws

Zekerheden en onzekerheden in 2015

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar dat start met een groot aantal zekerheden. Maar soms hangt aan die zekerheden ook meteen een onzekerheid. Zo weten we bijvoorbeeld dat per 1 januari enkele overheidstaken naar de gemeenten zijn gedecentraliseerd, zoals de jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen en hulp bij het […]

Lees verder →

Provincie Limburg brengt vraag en aanbod Wonen met Zorg in beeld

Provincie Limburg heeft behoefte aan informatie over het thema Wonen met Zorg. Ontwikkelingen als de vergrijzende bevolking en het aangescherpte zorgbeleid zorgen ervoor dat er meer interesse is naar de vraag en het aanbod van de geschikte woningen voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader monitort Etil jaarlijks de ontwikkelingen.  Aanbod Uit […]

Lees verder →

Dalende huizenprijzen doen vermogens in Limburg slinken

Sinds het uitbreken van de economische crisis is het particulier vermogen, het saldo van bezittingen en schulden van huishoudens, in Limburg met circa 11,5 miljard euro geslonken. Dit blijkt uit analyses van gegevens van het CBS over de vermogensverdeling van Limburgse huishoudens in de periode 2008-2012 die Etil op verzoek van Dagblad De Limburger / […]

Lees verder →
Woonmointor Limburg

Woonmonitor Limburg 2013: Groei gewenst in vervangende nieuwbouw

Jaarlijks laat de Provincie Limburg de Woonmonitor Limburg door Etil opstellen en een bevolkingsprognose maken van de te verwachten ontwikkeling van de bevolking en huishoudens. De  bevolkingsprognose en de Woonmonitor Limburg 2013 zijn belangrijke instrumenten die helpen de juiste keuzes te maken bij de woningmarktransitie. De rapportage belicht verschillende onderwerpen waaronder woningvoorraad, leegstand, transitie-opgave en […]

Lees verder →

Etil lid van Vereniging voor beleidsonderzoek (VBO)

Etil is per september 2014 lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De Vereniging  voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is […]

Lees verder →

Hans Kasper over ondernemersklimaat Zuid-Limburg

Hans Kasper is voor de Belgische zakenzender Kanaal Z geïnterviewd in het kader van het ondernemersklimaat in Zuid-Limburg. Om deze aflevering te zien via NV Nederland, klik hier.

Lees verder →
Progneff 2014

Demografische prognose Limburg 2014: strijd om inwoners en huishoudens?

Uit de nieuwe demografische prognose die Etil in 2014 voor de Provincie Limburg heeft opgesteld blijkt, net als in de voorgaande prognoses, dat de Limburgse bevolking blijft afnemen onder invloed van het sterfteoverschot dat elk jaar groter wordt. Hierdoor daalt de bevolking in de periode 2014-2050 met ongeveer 196.000 inwoners, ofwel een daling van ruim […]

Lees verder →

Meer zicht op arbeidsmarkteffecten stelselwijzigingen AWBZ en jeugdzorg

Door aanvullende budgetten vanuit het Rijk zal de werkgelegenheidsafname in langdurige zorg en jeugdzorg kleiner zijn dan vorig jaar voorzien. Hoe groot de daling in werkgelegenheid in de praktijk wordt, is nog onduidelijk. De exacte arbeidsmarkteffecten worden door gemeenten en zorgverzekeraars bepaald. Dit blijkt uit de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) die Panteia samen met SEOR en Etil […]

Lees verder →
uregionaal arbeidsmarktonderzoek logistiek

Euregionaal arbeidsmarktonderzoek logistiek

De Euregio Maas-Rijn telt ongeveer 4.000 logistieke bedrijven die samen goed zijn voor een rechtstreekse tewerkstelling van 60.000 personen. Deze bedrijven zorgen voor 5% van de totale bruto toegevoegde waarde in de Euregio Maas-Rijn, wat overeenkomt met 4,9 miljard euro. Indien daar ook de logistieke activiteiten worden bijgeteld van bedrijven die niet actief zijn in […]

Lees verder →

Hans Kasper op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag 2014 was Etils wetenschappelijk directeur, Hans Kasper, te gast bij RTL Z. Hij was daar uitgenodigd in het kader van het ‘Prinsjesfestival’, waarbij dit jaar extra aandacht werd besteed aan de provincie Limburg. Via onderstaande links kunt u beide interviews nog een keer terug zien via de website van RTL XL. Interview deel […]

Lees verder →