Actueel

Recent nieuws

Sociaal Economische Verkenning

Sociaal economische verkenning

Gemeenten zijn onderverdeeld in verschillende afdelingen. Soms hangen deze afdelingen samen met de portefeuilleverdeling van wethouders, soms met strategische doelstellingen. Een onderverdeling in afdelingen werkt vaak efficiënt en er kan een duidelijk specialisme worden opgebouwd. Het totaaloverzicht kan echter ook verloren gaan: men kijkt alleen nog naar het eigen werkgebied en overziet niet meer wat […]

Lees verder →

Samen Succesvol voor Serious Request

Tijdens de jaarlijkse kerstviering heeft Etil het aangename met het maatschappelijke gecombineerd. Samen met zusterbedrijven IBC en RMI is er geld ingezameld voor Serious Request. In de week voor kerst vroegen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren die moeten overleven onder de meest extreme omstandigheden in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de […]

Lees verder →
Werkgelegenheidsonderzoek 2016

Werkgelegenheidsonderzoek 2016

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer onderzoek verricht naar de werkgelegenheids­ontwikkeling bij bedrijven en instellingen in Limburg. Gemeenten, andere overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken deze gegevens voor een goede onderbouwing van hun beleid. Dit beleid kan ook in uw belang zijn. Denk maar eens aan scholingsmaatregelen voor werklozen of economisch beleid in uw gemeente. […]

Lees verder →

Arbeidsmarktdashboard enthousiast ontvangen

Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag en aanbod te overbruggen. Welke regio en overheid droomt daar nu niet van? In Zuidoost-Nederland is met de lancering van het arbeidsmarktdashboard dat ideaalbeeld van een digitale, […]

Lees verder →

De sector Zorg & WJK regionaal in beeld

In opdracht van RegioPlus zijn de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in zorg en WJK (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang). De arbeidsmarkt in de sector zorg en WJK is sterk regionaal bepaald. De 16 regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol om werkgevers meer bewust te maken van het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit begint bij arbeidsmarktonderzoek. De volgende vragen zijn beantwoord […]

Lees verder →

Nieuwe prognoses Progneff 2015 vastgesteld

Jongstleden 20 oktober 2015 is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg de demografische prognose Progneff 2015 vastgesteld. Deze prognose geeft een doorkijk van de ontwikkeling van de bevolking, de particuliere huishoudens en de woningbehoefte tussen 2015 en 2050 tot op het niveau van de Limburgse gemeenten. De nieuwe prognose dient als actueel uitgangspunt voor […]

Lees verder →
flexicurity

Flexicurity: DOE-agenda voor provincie Noord-Brabant

Een van de uitdagingen in de arbeidsmarkt is het vergroten van de dynamiek en wel op zo’n wijze dat flexibiliteit wordt vergroot, zonder dat dit ten kosten gaat van de werkzekerheid. De provincie Noord-Brabant heeft aan Arena Consulting en Etil gevraagd om een verkenning uit te voeren naar een agenda en werkorganisatie om deze ambitie te […]

Lees verder →

Etil bespreekt mijnverleden van Limburg met koninklijk paar

Donderdag 8 oktober waren de koning en koningin op bezoek in Zuid-Limburg; zij bezochten de voormalige Oostelijke en Westelijke Mijnstreek in het kader van het Jaar van de Mijnen. Immers, 50 jaar geleden kondigde minister Den Uyl aan dat de mijnen in Zuid-Limburg gesloten zouden gaan worden. Dat wordt dit jaar herdacht. Etil heeft samen […]

Lees verder →

Arbeidsmarktdashboard Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktdashboard Zuidoost-Nederland De partners van Brainport 2020, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de 6 triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland hebben hun krachten gebundeld om de versnippering op het gebied van arbeidsmarktinformatie tegen te gaan. Zij investeren in het op een nieuwe manier ontsluiten en presenteren van arbeidsmarktinformatie via een innovatief dashboard. Etil is samen […]

Lees verder →

Ontwikkeling en toepassing van model Kans Op Werk voor SBB

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Etil en Panteia opdracht gegeven om de komende vier maanden een nieuw model te ontwikkelen en toe te passen. Daarbij gaat het om de graadmeter Kans op Werk, die SBB hanteert om studenten, opleidingsinstituten en werkgevers te informeren over de kansen die er straks zijn om na de mbo-studie een […]

Lees verder →