Actueel

Recent nieuws

De sector Zorg & WJK regionaal in beeld

In opdracht van RegioPlus zijn de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in zorg en WJK (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang). De arbeidsmarkt in de sector zorg en WJK is sterk regionaal bepaald. De 16 regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol om werkgevers meer bewust te maken van het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit begint bij arbeidsmarktonderzoek. De volgende vragen zijn beantwoord […]

Lees verder →

Nieuwe prognoses Progneff 2015 vastgesteld

Jongstleden 20 oktober 2015 is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg de demografische prognose Progneff 2015 vastgesteld. Deze prognose geeft een doorkijk van de ontwikkeling van de bevolking, de particuliere huishoudens en de woningbehoefte tussen 2015 en 2050 tot op het niveau van de Limburgse gemeenten. De nieuwe prognose dient als actueel uitgangspunt voor […]

Lees verder →
flexicurity

Flexicurity: DOE-agenda voor provincie Noord-Brabant

Een van de uitdagingen in de arbeidsmarkt is het vergroten van de dynamiek en wel op zo’n wijze dat flexibiliteit wordt vergroot, zonder dat dit ten kosten gaat van de werkzekerheid. De provincie Noord-Brabant heeft aan Arena Consulting en Etil gevraagd om een verkenning uit te voeren naar een agenda en werkorganisatie om deze ambitie te […]

Lees verder →

Etil bespreekt mijnverleden van Limburg met koninklijk paar

Donderdag 8 oktober waren de koning en koningin op bezoek in Zuid-Limburg; zij bezochten de voormalige Oostelijke en Westelijke Mijnstreek in het kader van het Jaar van de Mijnen. Immers, 50 jaar geleden kondigde minister Den Uyl aan dat de mijnen in Zuid-Limburg gesloten zouden gaan worden. Dat wordt dit jaar herdacht. Etil heeft samen […]

Lees verder →

Arbeidsmarktdashboard Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktdashboard Zuidoost-Nederland De partners van Brainport 2020, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de 6 triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland hebben hun krachten gebundeld om de versnippering op het gebied van arbeidsmarktinformatie tegen te gaan. Zij investeren in het op een nieuwe manier ontsluiten en presenteren van arbeidsmarktinformatie via een innovatief dashboard. Etil is samen […]

Lees verder →

Ontwikkeling en toepassing van model Kans Op Werk voor SBB

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Etil en Panteia opdracht gegeven om de komende vier maanden een nieuw model te ontwikkelen en toe te passen. Daarbij gaat het om de graadmeter Kans op Werk, die SBB hanteert om studenten, opleidingsinstituten en werkgevers te informeren over de kansen die er straks zijn om na de mbo-studie een […]

Lees verder →
seminar recepten voor talentontwikkeling

Succesvol seminar ‘Recepten voor Talentontwikkeling’

Op donderdag 28 augustus jongstleden heeft Etil samen met ibc het seminar ‘Recepten voor Talentontwikkeling’ georganiseerd. Ruim 100 professionals op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen, HRM en P&O werkzaam in het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, hebben deze kennismiddag bijgewoond in de Bonbonnière in Maastricht. Na het welkom van Ernst Daemen, startte het programma met […]

Lees verder →
young professional

Young Professionals gezocht!

Ben je jonger dan 40 jaar, hoger opgeleid (HBO of WO) en woon en werk je in Limburg? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor een onderzoek in opdracht van Connect Limburg is Etil op zoek naar Limburgse Young Professionals die willen deelnemen aan een focusgroup. In totaal organiseren we drie focusgroups. We zijn […]

Lees verder →

VRL in the Cloud

Vanaf deze maand is het Vestigingenregister Limburg (VRL) online beschikbaar. De software en data in het Vestigingenregister zijn “in de cloud” gezet. Hierdoor kan een participant inloggen vanuit iedere gewenste locatie en heeft altijd toegang tot de meest recente stand van zaken. Meer informatie is te vinden in het factsheet VRL in de Cloud. Voor […]

Lees verder →

Etil in de maatschappij

Bij Etil wordt momenteel hard gewerkt aan diverse projecten. Veelal projecten met een belangrijke maatschappelijke doelstelling: het verkrijgen van de juiste inzichten ter verbetering van de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt of de zorg. Wonen, leven, werken en zorgen zijn de kernthema’s in onze huidige participatiemaatschappij, waar Etil structureel via gedegen onderzoek een bijdrage aan levert. Tussen […]

Lees verder →