Actueel

Recent nieuws

Progneff 2014

Strijd om inwoners en huishoudens?

Uit de nieuwe demografische prognose die Etil in 2014 voor de Provincie Limburg heeft opgesteld blijkt, net als in de voorgaande prognoses, dat de Limburgse bevolking blijft afnemen onder invloed van het sterfteoverschot dat elk jaar groter wordt. Hierdoor daalt de bevolking in de periode 2014-2050 met ongeveer 196.000 inwoners, ofwel een daling van ruim […]

Lees verder →

Etil lid van Vereniging voor beleidsonderzoek (VBO)

Etil is per september 2014 lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De Vereniging  voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is […]

Lees verder →

Meer zicht op arbeidsmarkteffecten stelselwijzigingen AWBZ en jeugdzorg

Door aanvullende budgetten vanuit het Rijk zal de werkgelegenheidsafname in langdurige zorg en jeugdzorg kleiner zijn dan vorig jaar voorzien. Hoe groot de daling in werkgelegenheid in de praktijk wordt, is nog onduidelijk. De exacte arbeidsmarkteffecten worden door gemeenten en zorgverzekeraars bepaald. Dit blijkt uit de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) die Panteia samen met SEOR en Etil […]

Lees verder →
uregionaal arbeidsmarktonderzoek logistiek

Euregionaal arbeidsmarktonderzoek logistiek

De Euregio Maas-Rijn telt ongeveer 4.000 logistieke bedrijven die samen goed zijn voor een rechtstreekse tewerkstelling van 60.000 personen. Deze bedrijven zorgen voor 5% van de totale bruto toegevoegde waarde in de Euregio Maas-Rijn, wat overeenkomt met 4,9 miljard euro. Indien daar ook de logistieke activiteiten worden bijgeteld van bedrijven die niet actief zijn in […]

Lees verder →

Hans Kasper op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag 2014 was Etils wetenschappelijk directeur, Hans Kasper, te gast bij RTL Z. Hij was daar uitgenodigd in het kader van het ‘Prinsjesfestival’, waarbij dit jaar extra aandacht werd besteed aan de provincie Limburg. Via onderstaande links kunt u beide interviews nog een keer terug zien via de website van RTL XL. Interview deel […]

Lees verder →

Onderzoek arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt

Etil is samen met ROA verantwoordelijk voor het uitvoeren van een onderzoek naar de positie van arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in een aantal belangrijke vraagstukken, waaronder mogelijke verdringingseffecten, de economische bijdrage van arbeidsmigranten, maar ook […]

Lees verder →

Etil verwelkomt twee nieuwe medewerkers

Op 1 september jongstleden is het Etil-team uitgebreid met twee enthousiaste nieuwe medewerkers. Beiden zijn afgestudeerde Masters of science aan de Maastricht University. Roy van Zandvoort is er afgestudeerd in International Business-Organisation. Na zijn studie is hij werkzaam geweest als interviewer en projectleider voor diverse marktonderzoeken bij onder andere ons zusterbedrijf 24interactive. Roy zal zich […]

Lees verder →

HR recepten voor duurzaam succes

Op donderdag 28 augustus 2014 heeft Etil samen met ibc en de Poel Nederland het seminar ‘HR recepten voor duurzaam succes’ georganiseerd. Ruim 80 professionals, op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen, HRM en P&O werkzaam in het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, hebben deze kennissessie bijgewoond in de Bonbonnière in Maastricht. Janneke Gardeniers van Etil […]

Lees verder →

De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor online!

De door Etil en SBB ontwikkelde en uitgevoerde Zeeuwse arbeidsmarktmonitor is begin september online gegaan. De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor bevat cijfers over de arbeidsmarkt en het onderwijs. Door te analyseren wat er de afgelopen jaren is gebeurd in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, samen met het verzamelen van feiten en cijfers en rekening houdend met […]

Lees verder →

Helder beeld van sector Uiterlijke Verzorging

Uit het arbeidsmarktonderzoek ‘Helder’ blijkt dat er lichtpuntjes te bespeuren zijn in de sector uiterlijke verzorging, ondanks de invloed van de economische crisis. Zo is in 2013 het aantal leerbedrijven in de sector toegenomen. Ook bestaat er een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod op de markt van beroepspraktijksvormingsplaatsen. De arbeidsmarkt van de Uiterlijke Verzorging […]

Lees verder →