Actueel

Recent nieuws

Bedrijventerreinen Venlo

Etil rapporteert over stand van zaken bedrijventerreinen Venlo

Het aantal bedrijfsvestigingen in Venlo nam toe in 2014, de werkgelegenheid daalde. Meldt het Etil aan de gemeente Venlo in het rapport ‘Vestigingen en werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Venlo’. Een analyse. In 2014 werkten 57.460 mensen bij 7460 bedrijven in Venlo. De naweeën van de economische crisis waren voelbaar. De werkgelegenheid daalde tussen 2013 en […]

Lees verder →

Mijlpaal voor innovatief Arbeidsmarktdashboard.nl

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een raamovereenkomst getekend met Arbeidsmarktdashboard.nl, de website die op unieke wijze inzicht geeft in de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktdashboard.nl heeft daarmee voor de komende vier jaar de financiële ruimte om het dashboard op een toegankelijke manier actueel en online beschikbaar te houden. De provincies geven met de ondertekening support aan de […]

Lees verder →

WTTC Award 2016 voor Parkstad Limburg

Via deze weg willen wij als Etil de stadsregio Parkstad Limburg van harte feliciteren met het winnen van de prestigieuze WTTC Award Tourism for Tomorrow 2016 van de World Travel & Tourism Council. Parkstad Limburg mag zich een jaar lang de beste toeristische attractie ter wereld noemen. Het winnen van deze award is een erg […]

Lees verder →
monitors

Etil: basis voor monitors

Etil beschikt voor het thema Ruimtelijke Economie en Vastgoed over een grote hoeveelheid informatie die in opdracht van derden of in eigen beheer structureel geactualiseerd worden. Deze informatie is de basis voor diverse monitors die Etil jaarlijks uitvoert, waaronder: de woonmonitor (inclusief wonen met zorg) de kantorenmonitor de winkelmonitor de bedrijventerreinenmonitor (Rebis) Woonmonitor Sinds 2006 […]

Lees verder →

Kans Op Werk 2016

In opdracht van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Etil, in samenwerking met SBB en onderzoeksbureau Panteia, ‘Kans Op Werk’ ontwikkeld. Kans Op Werk bevat de kansen die een student heeft op een baan, als hij of zij in 2016 aan een een mbo-opleiding begint en deze opleiding succesvol afrondt. De kansen zijn per opleiding voor […]

Lees verder →
Sociaal Economische Verkenning

Sociaal economische verkenning

Gemeenten zijn onderverdeeld in verschillende afdelingen. Soms hangen deze afdelingen samen met de portefeuilleverdeling van wethouders, soms met strategische doelstellingen. Een onderverdeling in afdelingen werkt vaak efficiënt en er kan een duidelijk specialisme worden opgebouwd. Het totaaloverzicht kan echter ook verloren gaan: men kijkt alleen nog naar het eigen werkgebied en overziet niet meer wat […]

Lees verder →

Samen Succesvol voor Serious Request

Tijdens de jaarlijkse kerstviering heeft Etil het aangename met het maatschappelijke gecombineerd. Samen met zusterbedrijven IBC en RMI is er geld ingezameld voor Serious Request. In de week voor kerst vroegen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren die moeten overleven onder de meest extreme omstandigheden in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de […]

Lees verder →
Werkgelegenheidsonderzoek 2016

Werkgelegenheidsonderzoek 2016

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer onderzoek verricht naar de werkgelegenheids­ontwikkeling bij bedrijven en instellingen in Limburg. Gemeenten, andere overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken deze gegevens voor een goede onderbouwing van hun beleid. Dit beleid kan ook in uw belang zijn. Denk maar eens aan scholingsmaatregelen voor werklozen of economisch beleid in uw gemeente. […]

Lees verder →

Arbeidsmarktdashboard enthousiast ontvangen

Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag en aanbod te overbruggen. Welke regio en overheid droomt daar nu niet van? In Zuidoost-Nederland is met de lancering van het arbeidsmarktdashboard dat ideaalbeeld van een digitale, […]

Lees verder →

De sector Zorg & WJK regionaal in beeld

In opdracht van RegioPlus zijn de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in zorg en WJK (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang). De arbeidsmarkt in de sector zorg en WJK is sterk regionaal bepaald. De 16 regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol om werkgevers meer bewust te maken van het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit begint bij arbeidsmarktonderzoek. De volgende vragen zijn beantwoord […]

Lees verder →