Actueel

Recent nieuws

Het economisch en maatschappelijk belang van Maastricht Aachen Airport

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vrijdag 28 maart 2014 naar buiten gebracht dat ze de luchthaven Maastricht Aachen Airport wensen over te nemen. Een onderzoek dat Etil in opdracht van de Provincie heeft verricht ligt aan dit voornemen ten grondslag. In het Etil-onderzoek is vooral gekeken naar het economisch en maatschappelijk belang van Maastricht Aachen [...]

Lees verder →

Werkgelegenheidsonderzoek 2014

Evenals voorgaande jaren wordt door Etil ook dit jaar weer onderzoek verricht naar de werkgelegenheidsontwikkeling bij bedrijven en instellingen in Limburg. Als u benaderd bent middels een mail of brief, kunt u de werkgelegenheidsenquête invullen via de link in dit bericht. Klik daarvoor op Lees verder en vervolgens op Werkgelegenheidsonderzoek 2014. Voor nadere informatie over het werkgelegenheidsonderzoek [...]

Lees verder →

Crisis op de sociale woningmarkt?

De economische crisis heeft invloed op de koopkracht van burgers, dat is een feit. Maar welke invloed heeft de crisis nu daadwerkelijk op de verschillende inkomensgroepen, zowel op hun koopkracht als de toegankelijkheid op de woningmarkt? Blijven deze effecten de komende jaren voelbaar en welk effect heeft dat op de match tussen de vragers en [...]

Lees verder →

December topmaand

December 2013 was wat Limburgse woningverkopen betreft een topmaand; in Limburg zijn ruim duizend woningen verkocht. Dat is veel, zeker in vergelijking met de eerste helft van 2013, waar gemiddeld tussen de 300 en 500 woningen per maand werden verkocht. In de tweede helft van het jaar is sprake van herstel; het aantal transacties ligt [...]

Lees verder →

Crisis voelbaar op Limburgse winkelmarkt

Sinds 2008 is de vastgoedcrisis ook in de Limburgse winkelmarkt voelbaar. De afwachtende houding en dalende koopkracht van de consumenten hebben voor een dalende omzet voor de winkeliers gezorgd. Dat neemt niet weg dat enkele branches in de detailhandel nog floreren. Ondanks dit kan over het algemeen gezegd worden dat menig winkelier het lastig heeft. Naast de economische crisis [...]

Lees verder →

Overhandiging resultaten studie ‘Na de mijnsluiting’

Op dinsdag 3 december jl. heeft de heer Karel Majoor, voorzitter van de Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM), een drievoudig boekwerk overhandigd aan Minister Kamp van Economische Zaken. Dit boekwerk bevat de resultaten van een twee jaren durende studie naar de zeer lange termijneffecten (1965-2010) van genomen maatregelen in het kader van de reconversie na de mijnsluitingen. [...]

Lees verder →

Bevolkingsdaling Limburg zet in de nieuwe prognose voort

Uit de nieuwe bevolkingsprognose die Etil voor de Provincie Limburg heeft opgesteld blijkt dat het aantal inwoners in Limburg iets minder terugloopt dan eerder werd voorspeld. In 2050 zijn er geen 913.000, maar 923.000 inwoners. Dit komt vooral door nieuwe inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van de levensverwachting; deze blijft nu ook in de [...]

Lees verder →

Na stabilisatie in 2012 weer bevolkingsdaling in Limburg

De Limburgse bevolking is na enkele jaren van stabilisatie in 2012 gedaald met circa 1.200 personen tot 1.122.000. Deze afname is bijna twee keer zo groot als de hele afname in de periode 2008-2011. De bevolkingsdaling komt vooral voor rekening van de natuurlijke aanwas (-2.000). Desondanks bleef de afname beperkt door een positief migratiesaldo (+800) [...]

Lees verder →

Politieke maatregelen zijn op Limburgse woningmarkt voelbaar

De woningmarkt die in het slop zit is een veel besproken onderwerp, met name het almaar toenemende aanbod te koopstaande woningen. Hierbij wordt vaak geroepen dat de overheid dit probleem maar eens moet oplossen. De overheid heeft een aantal acties ondernomen om het aantal woningverkopen te verhogen. Twee bekende maatregelen zijn aanpassingen in de overdrachtsbelasting [...]

Lees verder →

Personeelsmonitor gemeenten: werkgelegenheid verder teruggelopen

De resultaten van de Personeelsmonitor 2012 zijn bekend. Ruim 300 gemeenten hebben meegewerkt aan de enquête voor de Personeelsmonitor. Daardoor geeft het onderzoek ook dit jaar een helder beeld hoe de gemeentelijke arbeidsmarkt en het HR beleid van gemeenten ervoor staan. Wat duidelijk naar voren komt is het effect van de bezuinigingen op de werkgelegenheid [...]

Lees verder →