Etil ruimtelijke economie & vastgoed

Betrouwbare informatie is een voorwaarde voor toekomstvast beleid. De nauwgezette transformatie van beschikbare data naar bruikbare informatie is onze expertise. Het resultaat: een eenduidig uitgangspunt voor een dialoog en voor advies. Zo levert Etil een basis voor beslissingen.

Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Bevolking, economie, wonen en bedrijfsvastgoed zijn de thema's waarvoor wij u voorzien van alle informatie. Dat kan op verschillende schaalniveaus - van adres tot regio en provincie.

Informatie over:

 • adres
 • winkelgebied
 • bedrijventerrein
 • leefbaarheid en woonmilieu
 • wijken en buurten
 • gemeenten
 • regio’s
 • provincie 
 • Probleemstelling en vraagarticulatie

  U staat op het punt nieuw beleid te ontwikkelen of bestaand beleid te actualiseren. Om dat goed te kunnen doen, heeft u behoefte aan actuele informatie over de stand van zaken rond bevolking, economie, wonen of bedrijfsvastgoed.
  In overleg kaderen we het type informatie dat u nodig heeft en bepalen we hoe we gezamenlijk het beste gebruik kunnen maken van beschikbare data en informatie.

 • Onderzoeksmethodiek

  Wij verzamelen, controleren en analyseren de beschikbare data. Dat leidt tot een aantal monitors, waarin actuele informatie is terug te vinden:

  • Centraal Vastgoedregister (CVR)
  • Sociaal Economische Verkenningen
  • Vestigingsregister Limburg (VGR)
  • Woonmonitor Limburg (woningmarkt)
  • REBIS (bedrijventerreinen)
  • CiK (Centrum-/Winkelgebieden in Kaart)
  • Winkelmonitor (winkelvastgoed)
  • Kantorenmonitor (kantoorvastgoed)
  • Voorzieningenkaart
  • Wonen met Zorg
  • Progneff (prognoses en effectmetingen)
 • Analyse en visualisatie

  De ruimtelijk economische informatie brengen wij zodanig in beeld dat die overzicht en inzicht biedt. De vorm waarin dat gebeurt, hangt af van het gebruiksdoel, het type informatie en uw behoefte. Voor de visualisatie gebruiken wij innovatieve tools als online dashboards en geo-portalen.

  Een belangrijk platform is Limburgatlas.nl. Daarin is voor Limburg op alle schaalniveaus - van provincie tot adres - informatie opgenomen.

   

 • Ondersteuning en advies

  Het ontwikkelen en actualiseren van beleid op basis van de informatie is een heel eigen expertise. Dankzij onze jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de materie zijn wij voor publieke en private opdrachtgevers een vraagbaak en sparringpartner. Wij ondersteunen en adviseren bij het efficiënt inrichten van de werkprocessen om de beschikbare informatie te ordenen en de diverse bronnen te koppelen. Dit gebeurt zowel op projectmatige basis als via detachering.

Klanten

Wij werken voor

Onze opdrachtgevers weten hoe betrouwbaar en gedegen onze informatie is. Het is een basis voor beleid!

Experts

Wij helpen u graag

Het belang van de onderzoeken van Etil Ruimtelijke economie & vastgoed is groot. Weten hoe een regio zich ontwikkelt helpt bij het ontwikkelen van beleid en het motiveren van keuzes.

 •  

  Roger Vaessens

  senior adviseur
 •  

  Roy van Zandvoort

  medior onderzoeker
 •  

  Stefan Paffen

  onderzoeker
 •  

  Lia Heijnders

  projectmedewerker
 •  

  Meithy van Wijngaarden

  projectmedewerker