Kans op werk - model en toepassing: hoe kansrijk is je mbo-opleiding?

Opdrachtgever: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Looptijd: 2015-2016
Samenwerkingspartner: Panteia

In opdracht van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Etil, in samenwerking met SBB en onderzoeksbureau Panteia, ‘Kans op werk’ ontwikkeld. Kans op werk bevat de kansen die een student heeft op een baan, als hij of zij in 2016 aan een mbo-opleiding begint en deze opleiding succesvol afrondt. De kansen zijn per opleiding voor 35 arbeidsmarktregio’s in kaart gebracht.

In opdracht van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Etil, in samenwerking met SBB en onderzoeksbureau Panteia, ‘Kans op werk’ ontwikkeld. Kans op werk toont de toekomstige kansen voor afgestudeerde mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een schoolverlater een baan vindt in het verlengde van zijn opleiding. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en deze in de normale studieduur afrondt. Een voorbeeld: wat is de kans op werk over twee jaar bij een tweejarige opleidingsduur en wat is de kans over drie jaar bij een driejarige opleiding. Kans op werk laat de kansen per beroep zien voor de 35 arbeidsmarktregio's. SBB vernieuwt deze informatie ieder jaar.

Wetenschappelijke insteek Kans op werk
Kans op werk bestond al langer, maar is nu voor het eerst volledig op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Er is een meer cijfermatige onderbouwing en de partners hebben een model op basis van actuele en feitelijke gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De resultaten kunnen door aankomende studenten en hun ouders gebruikt worden om voor een bepaald beroep te kiezen. Mbo-instellingen (ROC’s, AOC’s en vakscholen) zien hoe hun opleidingen aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. Regionale arbeidsmarktpartijen en branche- en sectororganisaties maken eveneens gebruik van Kans op werk als eenduidige methode voor alle sectoren en beroepen.

Experts

Wij helpen u graag

  •  

    Jeroen Meuwissen

    directeur business development