Capaciteitsonderzoek kinderverpleegkunde en mondzorg voor VWS

Opdrachtgever capaciteitsonderzoek kinderverpleegkunde: Ministerie van VWS
Looptijd: 2016-2017
Samenwerkingspartner: Panteia

Opdrachtgever capaciteitsonderzoek Mondzorg: Ministerie van VWS
Looptijd: 2017-2018
Samenwerkingspartner: Panteia

Capaciteitsonderzoek kinderverpleegkunde
De onderzoeksvraag geeft inzicht in de (toekomstige) vraag naar kinderverpleegkundigen extramuraal afgezet tegen het aanbod van de betreffende beroepsgroep. Daarnaast biedt het onderzoek een raming van de arbeidsmarktontwikkelingen en zorgvraagontwikkelingen in de komende twee tot vijf jaar. Dit met het oog op een helder integraal arbeidsmarktbeeld van de verpleegkundige vervolgopleidingen.

Onderzoek naar en advies over verleners van eerstelijns mondzorg
In het kader van een discussie tussen de minister van VWS en Tweede Kamerleden isinstrumenten tandarts
besloten tot een onderzoek  naar het aantal op te leiden tandartsen, mondhygiënisten en waar mogelijk (preventie)assistenten dat nodig is om aan de toekomstige vraag naar mondzorg te voldoen. Verder werd de problematiek van de instroom van
buitenlands tandartsen meegenomen in het onderzoek.

Projecten uitvoeren in samenwerking
Dit onderzoek vroeg om ervaring in het verzamelen en verrijken van data en het opstellen van modellen en prognoses door kwantitatief gerichte specialisten. Analyse en duiding van resultaten en het vertalen van de uitkomsten van het model naar informatie en advies gebeurde door meer kwalitatief gerichte specialisten. Panteia en Etil hebben hun krachten gebundeld voor dit onderzoek en het project in afstemming tussen de projectteamleden begeleid.

Experts

Wij helpen u graag

  •  

    Jeroen Meuwissen

    directeur business development