WoonAtlas Parkstad: de woningmarkt op kaart

14 december 2020

Ontwikkelingen op de woningmarkt volgen zich in rap tempo op. De veranderende vraag naar woningen en de alsmaar stijgende prijzen zijn daar enkele bekende voorbeelden van. Het zijn ontwikkelingen die in de regio Parkstad Limburg geen uitzondering zijn. Om deze ontwikkelingen in de regio beter te kunnen volgen, is, als ‘spin-off’ van de LimburgAtlas, de WoonAtlas Parkstad ontwikkeld. De WoonAtlas Parkstad brengt relevante indicatoren binnen het thema Wonen letterlijk in kaart.

Vanaf het allerlaagste schaalniveau mogelijk wordt op een centrale plek inzicht verschaft in de vraag- en aanbodzijde van de woningmarkt. Daarvoor bevat de Atlas onderwerpen als demografische ontwikkeling, prognoses, woningvoorraad (samenstelling en ontwikkeling), koopwoningaanbod, -transacties en plancapaciteiten. Elk onderwerp is vanuit een ruimtelijk perspectief dynamisch te benaderen met behulp van een kaart en daarmee corresponderende grafieken. Voor ieder onderwerp zijn er tevens printklare factsheets ontsloten en heeft de gebruiker de mogelijkheid om de onderliggende data te exporteren. De WoonAtlas Parkstad is hiermee dé tool om de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt te verkennen en (toekomstige) beleidsdoelstellingen te monitoren.

Case-WoonAtlas-WVO-%28576-x-324%29.gif

De volgende organisaties maken gebruik van de WoonAtlas Parkstad:

  • Regio Parkstad Limburg
  • Gemeenten: Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld
  • Woningcorporaties: Weller, Wonen Limburg, HEEMwonen, Vincio Wonen, WS Simpelveld, Vanhier Wonen, ZOwonen, Woonpunt en Wonen Zuid
  • Regionaal Overleg Huurdersorganisaties (ROH) Parkstad

Samen met deze organisaties bouwt Etil verder aan een platform waarmee de ontwikkelingen op de woningmarkt beter kunnen worden gevolgd.

Meer weten? Neem contact op met Roger Vaessens.

Over Parkstad Limburg Over de WoonAtlas