Future Skills voor Brainport Eindhoven

9 november 2020

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich steeds verder in de richting van skills. Diploma's en formele kwalificaties worden wat minder belangrijk; werkgevers kijken liever naar wat iemand daadwerkelijk in huis heeft aan kennis, kunde en gedragsvaardigheden. In de ontwikkeling van SkillsInZicht heeft Etil een analyse uitgevoerd voor Brainport Eindhoven. Hierin hebben we op basis van online vacatureteksten onderzocht welke skills er eigenlijk worden gevraagd door werkgevers in Zuid-Oost Brabant, en welke trends en ontwikkelingen daarin relevant zijn voor de aansluiting met het onderwijs. 

De resultaten zijn beschikbaar in het rapport Brainport Future Skills Onderzoek (2020). 

Brainport.png

Enkele opvallende resultaten:

  • De sterke specialisatie op industrie is een kracht van de regio, maar maakt haar ook conjunctuurgevoelig. Adaptief vermogen is daarmee extra belangrijk. 
  • Tussen 2010 en 2019 is er een duidelijke verbreding te zien in de gevraagde profielen. In de meeste beroepen lijkt sprake van upskilling.
  • De vraag naar technische en digitale skills neemt zeer sterk toe, ook in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. 
  • Een leven lang ontwikkelen is cruciaal voor mensen om zich gedurende hun loopbaan snel andere skills eigen te maken, en zo arbeidsmarktfit te blijven.

Meer weten? Lees dan het rapport, of neem contact op met collega Jeroen Meuwissen.

Lezen: Brainport Future Skills Ga naar SkillsInZicht.nl