Zicht op de arbeidsmarkt voor Zuid-Holland

3 december 2020

Eind 2019 ging RijnmondInZicht live. Dit voorjaar zijn ook regio Haaglanden, regio Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland aangesloten op ArbeidsmarktInZichtallemaal met hun eigen URL. Zuid-Holland is hiermee als provincie uniek gepositioneerd om echt datagedreven arbeidsmarktbeleid vorm te geven, op basis van een breed gedeeld beeld van de laatste trends en ontwikkelingen op regionaal niveau. 

DEMO_ZHIZ-d8c074ad.png

Zuid-Holland kiest er met Zuid-HollandInZicht voor om met gemeenten, regio's, de provincie, het onderwijs en werkgevers samen te werken rondom één platform alle arbeidsmarktinformatie. Bronnen zoals CBS, UWV, DUO, LISA en Jobfeed zijn in hoge mate geautomatiseerd, zodat beleidsmakers altijd de laatste inzichten bij de hand hebben. Met artikelen en verkenningen worden de laatste trends en ontwikkelingen van duiding voorzien, zodat een gedeeld beeld ontstaat van de meest actuele lokale situatie. 

Kijk en vergelijk: