Personeelsmonitor gemeenten 2019

6 november 2020

De personeelsmonitor is de belangrijkste benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten, en wordt georganiseerd vanuit het A&O fonds Gemeenten. De insteek is om via de personeelsmonitor te komen tot een gedeeld begrippenkader. Belangrijke kengetallen voor gemeenten op het gebied van ziekteverzuim, externe inhuur en opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen HRM beleid.

DEMO_Personeelsmonitor-1685caa7.png

Etil voert sinds 2013 de Personeelsmonitor Gemeenten uit. Het onderzoek bestaat uit de analyse van geanonimiseerde salarisgegevens (verkregen via de vier grootste salarisverwerkers Raet, Centric, ADP en Afas) en een jaarlijkse vragenlijst onder alle gemeenten. De onderzoeksresultaten worden in een rapport en factsheet gepresenteerd en via de HR Databank online beschikbaar gesteld. In 2020 wordt ook een interactief dashboard ontwikkeld, waarmee gemeenten nog beter zicht krijgen op hun eigen situatie t.o.v. de landelijke trends. 

Ga naar de factsheet Ga naar het rapport