Content checker offers Dutch Federation of Pension Funds insight in words and sentences pension regulations

31 March 2021

Netherlands krijgt een nieuwe pensioenregeling. Uiteraard moeten de nieuwe pensioenregels op een begrijpelijke manier gecommuniceerd worden, zonder dat de doelgroep afhaakt.

Om die reden hebben de Universiteit Maastricht en Etil in opdracht van de Pensioenfederatie een onderzoek uitgevoerd naar de begrijpelijkheid en ‘afhaakmomenten’ van een uitleg van de nieuwe regels. De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van 198 Nederlandse pensioenfondsen. 

Inzicht in de beoordeling van woorden en zinnen
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de Content Checker van Etil, onder een representatieve steekproef van 8.653 mensen die pensioen opbouwen (‘deelnemers’) en gepensioneerden.

Nadat de nieuwe pensioenregels zijn voorgelegd, hebben de personen uit de doelgroep de mogelijkheid om woorden en zinnen van de nieuwe pensioenregels aan te klikken en te beoordelen (nodigt uit om te lezen, nodigt niet uit, eenvoudig te begrijpen, niet eenvoudig). Nadat ze een woord of zin hebben beoordeeld, wordt gevraagd om de keuze toe te lichten.

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd via een online dashboard. In dit dashboard is onder meer zichtbaar welke woorden en zinnen positief worden beoordeeld, en welke negatief.

Voorbeeld van een ‘heatmap’. De groene stippen markeren woorden en zinnen die positief worden beoordeeld. De rode stippen staan voor onderdelen die negatief worden beoordeeld.

Inzichten over pensioencommunicatie

Een expertgroep van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mede naar aanleiding van dit onderzoek een rapport gepubliceerd met daarin onder meer de volgende inzichten:

•    Schrijf eenvoudig. En maak de tekst daarna nóg twee keer zo eenvoudig.
•    Ga als tekstschrijver niet uit van je eigen perspectief, maar bedenk hoe je een tekst óók zou kunnen opvatten.
•    Wees matig met het ongevraagd verzenden van informatie over de nieuwe regels zolang je nog geen concrete gevolgen kunt benoemen.
•    Houd de boodschap heel basaal. Doorverwijzingen moeten heel concrete informatie bevatten.
•    Als mensen een tekst saai vinden, is de kans groot dat ze afhaken. Een groot deel van de doelgroep is moeilijk te interesseren met inhoud, eerder met vorm: gelaagd, eenvoudig en aantrekkelijk.
•    Focus op specifieke doelgroepen, en maak de communicatie zo persoonlijk mogelijk.
•    Communiceer niet zozeer op de veranderingen, maar vooral op wat er hetzelfde blijft.

Content Checker
De Content Checker van Etil is een onderzoeksmethode om brieven, e-mailings, webpagina's, formulieren, etc. op een kostenefficiënte manier te verbeteren.