Etil arbeidsmarkt & onderwijs

Impact creëren: dat doel streven wij na met elk onderzoek dat wij uitvoeren. Door onderzoek en advies voor partijen in arbeidsmarkt en onderwijs leveren wij een bijdrage aan een beter functionerende arbeidsmarkt. Wij brengen relevante informatie in beeld en faciliteren daarmee een zinvolle dialoog over een evenwichtigere arbeidsmarkt.

Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Beleidsmakers bij overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven beschikken graag over betrouwbare informatie om plannen en beleid op te baseren.
Met onze kennis van arbeidsmarkt en onderwijs en onze ervaring met het begeleiden van processen kunnen wij het onderzoek of het adviestraject op elk niveau insteken: de vraag scherp articuleren, het plan van aanpak ontwerpen en uitvoeren, informatie genereren, interpreteren, presenteren én de dialoog over de uitdagingen en thema's begeleiden.

 

 • Kennismaking: probleemverkenning en vraagarticulatie

  U heeft behoefte aan bijsturing van de strategie.
  U heeft signalen dat er aanpassing in beleid nodig is.
  Er moet verantwoording afgelegd worden over gevoerd beleid.
  U heeft behoefte aan feiten en cijfers, u wil inzicht in de ontwikkelingen, monitoring. U heeft dus onderzoeksgegevens nodig.
  Allereerst bepalen we wat u precies wil weten, wat u wil bereiken en welke informatie u daarbij kan ondersteunen. Het gesprek daarover is cruciaal. Het vormt de basis voor het juiste onderzoek met resultaten waar u mee vooruit kunt.

 • Offerte: plan van aanpak, onderzoeksmethodiek, eventuele partners

  Onze uitgebreide kennis van en jarenlange ervaring met onderzoek in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt leveren de bouwstenen voor het voorstel dat onze experts voorbereiden. Waar nodig en wenselijk betrekken we gespecialiseerde partners.
  In deze fase kunnen van uw én onze kant aanpassingen en nuanceringen worden aangebracht om te zorgen voor een optimaal voorstel.

 • Uitvoering onderzoek: data, analyse en rapportage

  Dankzij innovatieve techniek en een grote mate van expertise kunnen wij in korte tijd grote hoeveelheden data verzamelen, controleren en analyseren. Wij onderhouden intensieve contacten met CBS, UWV, SBB, LISA en Jobfeed en beschikken dankzij ons uitgebreide datawarehouse initieel al over veel informatie.
  Wij overvoeren u niet met data maar halen uit de data de feitelijke informatie en leggen daar relaties tussen. Wij koppelen alle informatie altijd aan uw initiële vraag, zodat u kunt rekenen op een heldere rapportage met een aantal kernpunten. Tussentijds overleg hoort bij onze manier van werken, zodat u weet wat de vorderingen zijn en weet welke uitkomsten u kunt verwachten.

 • Rapportage: basis voor uw actie-agenda

  De presentatie van de onderzoeksresulatten is altijd afgestemd op uw wensen en de functie van het onderzoek. Een rapportage, blog, presentatie, workshop, nieuwsbrief, memo, dashboard  en infographic zijn enkele van de mogelijkheden.
  Een onderzoek is voor ons echter niet 'klaar' met een eindrapportage en een evaluatiegesprek. Uiteraard hoort dat erbij maar wij adviseren u graag over de toepassing van de verzamelde informatie. Wij zien namelijk graag dat ons onderzoek of advies ook daadwerkelijk leidt tot actie of verandering. In onze rapportage vindt u dan ook suggesties voor de gespreksthema's die logischerwijs uit het onderzoek voortvloeien. In onze rol als trusted third party begeleiden en faciliteren wij ook de dialoog over de kernthema's met een actie-agenda als resultaat.

Klanten

Wij werken voor

Etil arbeidsmarkt & onderwijs streeft naar een partnerschapsrelatie met opdrachtgevers. Dat wij daarin slagen bewijst de vaak jarenlange relatie.

Experts

Wij helpen u graag

Door een goede technische infrastructuur kunnen we u inzicht bieden vin de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, snel en actueel. Tegelijk nemen we tijd voor het gesprek over de betekenis en impact van de ontwikkelingen die we signaleren. Dit zijn de mensen die dit gesprek voorbereiden en met u kunnen voeren.

 •  

  Jeroen Meuwissen

  directeur business development
 •  

  Daan Huberts

  senior adviseur
 •  

  Robin Rabeling

  data-analist
 •  

  Jesse Paas

  data-analist
 •  

  Ireen Heemels

  data-analist
 •  

  Patrick Vonk

  onderzoeker