Over Etil

Geschiedenis

In 1932 werd Etil opgericht, met een een heel ander doel en een heel andere organisatie dan de huidige Etil research group: “... ter bevordering van de industriële belangen der provincie Limburg”. Zodra oprichter Prof. Gelissen minister van Economische Zaken werd, richtte hij ook in de andere provincies een Economisch Technologisch Instituut en een industriebank op. Dit om in de nasleep van de grote depressie, de economie te stimuleren.

Vanaf 1975 richt Etil zich als sociaal economisch planbureau voor Limburg op onderzoek. In de loop der jaren vindt steeds meer onderzoek plaats buiten de provincie. Een logische stap volgt in 1999: het onderzoeksbureau wordt overgenomen door de Universiteit Maastricht.

In die periode blijft het 'instituut' Etil zich ontwikkelen en groeien. Het aantal opdrachtgevers neemt toe en het werkgebied breidt zich uit tot heel Nederland.
In 2010 verzelfstandigt Etil en wordt onderdeel van de IBS groep. Dat biedt het bureau de mogelijkheid om technologische vernieuwingen sneller te incorporeren. In 2016 wordt het full service markonderzoekbureau RMI toegevoegd aan de groep. Dat ons bureau behoort tot de top van de onderzoeksbureaus in Nederland, wordt bevestigd in een brede benchmark onder opdrachtgevers eind 2016.