Schetsen van de regionale arbeidsmarkt

Voor regio's en gemeenten voeren wij compact onderzoek uit dat de basis vormt voor beleidsontwikkeling en -aanpassing. Deze arbeidsmarktschetsen bevatten niet alleen belangrijke data en informatie, maar beschrijven ook de trends die de arbeidsmarkt gaan beïnvloeden. Daarmee vormt dit onderzoek een vertrekpunt voor het gesprek tussen samenwerkende partijen.

Etil voerde regionale arbeidsmarktschetsen uit voor:

  • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Groningen, Drenthe en Fryslân): het Noordelijk Onderzoek Arbeidsmarkt (2017)
  • Gemeente Venlo (2016)
  • Gemeente Venray (2017-2018)
  • Gemeente Maastricht (2016)
  • Kwartaalbericht Provincie Limburg

 

Op basis van de inzichten uit het onderzoek formuleren wij concrete aanbevelingen voor terreinen die aandacht vragen. Daarbij kijken wij naar economische ontwikkelingen, specifieke regionale kenmerken van de arbeidsmarkt, kwalitatieve en kwantitatieve mismatches, aansluiting op landelijke trends, opleidingsmogelijkheden, enzovoort.

Een voorbeeld daar van is de update van het Noord-Nederlandse arbeidsmarkt onderzoek 2017-2020. De rapportage gaat verder dan de actuele, gebruikelijke cijfers en kengetallen. De structurele vraagstukken zijn niet opnieuw beschreven; er is gekozen voor een analyse van de thema's die gezien de economische ontwikkelingen van dit moment relevant zijn voor de arbeidsmarkt in de drie noordelijke provincies.

Voorzijde rapport NOA

 

Experts

Wij helpen u graag