Personeelsmonitor gemeenten en HR databank: handig HR-instrument

Opdrachtgever: A+O fonds gemeenten
Looptijd: 2013 - 2019
Samenwerkingspartner: Panteia

De personeelsmonitor is de belangrijkste benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. Insteek is om via het onderzoek voor de personeelsmonitor te komen tot een gedeeld begrippenkader. Belangrijke kengetallen voor gemeenten op het gebied van ziekteverzuim, externe inhuur en opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen HRM beleid.

Etil voert sinds 2013 de Personeelsmonitor Gemeenten uit. Het onderzoek bestaat uit de analyse van geanonimiseerde salarisgegevens (verkregen via de vier grootste salarisverwerkers Raet, Centric, ADP en Afas) en een jaarlijkse (digitale) vragenlijst onder alle gemeenten. 

De onderzoeksresultaten worden in een rapport en factsheet gepresenteerd en via de HR Databank online beschikbaar gesteld. In de HR Databank zijn de benchmark gegevens van de afgelopen 5 jaar bewaard. De gegevens worden jaarlijks, bij het verschijnen van de Personeelsmonitor, bijgewerkt.

Experts

Wij helpen u graag