Kantorenmonitor Limburg

Opdrachtgever: Provincie Limburg
Looptijd: 2017

De Provincie Limburg stuurt op de programmering en planning van kantoren en kantorenlocaties. Dit gebeurt in het kader van haar ruimtelijk-economische regiefunctie. Inzicht in de kantorenvoorraad in Limburg en de ontwikkelingen daarin is daarbij een voorwaarde. De basisgegevens voor het monitoren van de kantorenvoorraad in Limburg zijn samengebracht in de Kantorenmonitor Limburg.

Een kantorenregister Limburg, waarin een compleet bestand van kantoorvastgoed op adresniveau is samengebracht, vormt de grondslag voor de Kantorenmonitor Limburg. Het geeft een beeld van de dynamiek in de aanbod- en vraagzijde van de provinciale kantorenmarkt, maar schetst ook aspecten als voorraadontwikkeling, marktdynamiek en vestigingskenmerken. De monitor biedt niet aleen een beschrijving maar bevat ook duidelijke visualisaties.

Het kantorenregister is door Etil samengesteld op basis van het door ons ontwikkelde Centraal Vastgoedregister Limburg (CVR Limburg). In dit centrale register zijn alle 630.000 adresobjecten in Limburg geregistreerd. Op basis hiervan zijn in het kantorenregister ruim 4.300 kantoorobjecten afgebakend. Uniek aan deze werkwijze is dat niet alleen inzicht gegeven kan worden in de grootschalige kantorenmarkt, maar ook in de kleinschalige kantorenmarkt (midden- en kleinbedrijf). Om inzicht te krijgen in de verschillende vestigingsmilieus wordt ook gebruik gemaakt van de provinciale monitor REBIS (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) en de Etil-monitor CiK (Centrumgebieden in Kaart) betreffende de winkel- en stationsgebieden, zodat een geïntegreerd en compleet beeld van de provinciale kantorenmarkt geschetst kon worden.

Experts

Wij helpen u graag

  •  

    Roger Vaessens

    senior adviseur