Etil rapporteert over stand van zaken bedrijventerreinen Venlo

Het aantal bedrijfsvestigingen in Venlo nam toe in 2014, de werkgelegenheid daalde. Meldt het Etil aan de gemeente Venlo in het rapport ‘Vestigingen en werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Venlo’. Een analyse. In 2014 werkten 57.460 mensen bij 7460 bedrijven in Venlo. De naweeën van de economische crisis waren voelbaar. De werkgelegenheid daalde tussen 2013 en 2014 met 2,5 procent. Het aantal vestigingen daarentegen steeg met 1,8 procent.

Kaart businesspark VenloBeide cijfers lijken in tegenspraak te zijn met elkaar, maar ze zijn dat niet. In 2014 en ook vorig jaar zijn er volop acquisities gepleegd op Tradeport Noord. Daar zijn ondernemers nu volop aan het bouwen. Bijvoorbeeld vastgoedbedrijf Prologis. Nieuwe bedrijven leveren werkgelegenheid op. Hoeveel banen erbij komen, gaan we terugzien in de rapportage over 2016. Het onderzoek over 2015 zal de eerste resultaten van economisch herstel laten zien, aangezien de arbeidsmarkt sinds 2014 voorzichtig aan het aantrekken is.

De mindere cijfers in de jaren daarvoor komen voort uit de economische recessie die Nederland vanaf 2008 in de greep hield. De daling in werkgelegenheid was elders in de provincie trouwens groter dan in Venlo. Tegen de stroom in wist Venlo bouwkavels uit te geven. Niet dat de regio geen klappen kreeg. De reorganisatie bij Océ/Canon in 2013 droeg in belangrijke mate bij in de daling van het totaal aantal banen.

Bijzonderheden

 • Laten we een aantal bijzonderheden uit het rapport van het Etil benoemen:
 • Alle bedrijventerreinen samen zijn goed voor bijna de helft van alle werkgelegenheid (47 procent) in Venlo. Het gemiddelde in Limburg ligt acht procent lager.
 • Het aantal vestigingen op Venlo Trade Port is de afgelopen tien jaar met vijftien procent gegroeid tot ruim 610.
 • De werkgelegenheid op de bedrijventerreinen groeide tussen 2004 en 2013 met 7,9 procent. De terreinen Greenpark Venlo, Tradeport Noord en Tradeport Oost kenden de grootste groei.
 • Industrie, handel en vervoer waren tussen 2005 en 2014 goed voor tachtig procent van de werkgelegenheid op Venlo Trade Port.
 • De industrie is de grootste bedrijfstak met 11.600 banen. Daarna volgen gezondheids- en welzijnszorg (8.100), detailhandel (6.900), vervoer en opslag (5.700) en openbaar bestuur (3.300). Industrie, handel en vervoer zijn de grootste werkgevers.

Venlo heeft als logistieke hotspot van Nederland een naam opgebouwd. Die naamsbekendheid werkt als een magneet. Logistieke bedrijven willen alleen grote kavels. Vanwege de arbeidsmarkt willen ze ook dicht bij elkaar zitten. Neem daarbij de uitstekende verbinding met het Duitse achterland en de populariteit van Venlo met het spoor en de terminals is verklaard.

Onderwijs

Nog een opvallend cijfers uit het onderzoek: het totaal aantal leerlingen is in Venlo de afgelopen tien jaar met 31 procent gestegen tot 12.200. De grote stijging valt mede te verklaren door de komst van enkele opleidingen van de HAS en de Universiteit Maastricht.

De groei heeft te maken met de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Samen hebben ze het logistiek platform Smart Logistics Centre Venlo opgericht. Deze vorm van samenwerking zien we in andere regio’s veel minder. Sterker nog, andere regio’s zijn best wel jaloers op wat Venlo op dit gebied laat zien.

Congres

Internationaal telt Venlo ook mee. Het congres Eye for Transport komt voor het tweede jaar op rij hier naartoe. Het is nooit eerder voorgekomen dat een stad het congres twee keer achter elkaar mocht organiseren, zelfs Dubai, Rotterdam en Londen lukte dat niet. Dat zegt nogal wat over de status die deze regio intussen heeft opgebouwd.

Venlo werkt samen met de buurgemeenten, en kijkt daarbij ook over de grens. Zo zijn er contacten met Nettetal, Krefeld, Viersen en Mönchengladbach. Met ‘havenstad’ Duisburg worden de contacten opnieuw geïntensiveerd, laat een zegsman van de gemeente weten. Om van één regio te spreken, is nog een brug te ver. Dat komt onder andere door de verschillen in regelgeving tussen beide landen. Een landelijke werkgroep werkt momenteel aan oplossingen voor de grensregio’s. Wiel Aerts (Com-B-Nations) vertelt er elders in dit nummer meer over.

Leegstand

Terugkomend op de rapportage. Niet alle bedrijventerreinen scoren goed. Op Businesspark Noorderpoort werken 3360 mensen. De afgelopen tien jaar gingen er 840 banen verloren. Ongeveer de helft van de afname komt door de eerder genoemde reorganisatie bij Océ/Canon. Spikweien in Lomm telt 25 vestigingen, drie meer dan tien jaar geleden. De werkgelegenheid daalde in die periode bijna met een kwart (23,3 procent), omgerekend 285 bijna. Met name bij Sulzer zijn veel banen verloren. In Tegelen/Belfeld daalde het aantal banen met 120.

De vervolgrapportage van het Etil zal moeten aantonen in hoeverre de crisis plaats maakt voor een opleving van de conjunctuur. De eerste berichten zijn positief. Op Noorderpoort is de werkgelegenheid weer aan het aantrekken. Venlo Tradeport doet het super goed. Wat betreft de leegstand op de bedrijventerreinen scoort Venlo 5,6 procent. Dat is conform het landelijk gemiddelde. In de rest van Limburg ligt dit percentage hoger.

Venlo telt in totaal 1200 hectare bedrijventerreinen, inclusief GreenPark. Er is nog een restcapaciteit van 263 hectare, onder andere op Tradeport Noord. Verder staat 390 hectare als verouderd te boek. In de regiogemeenten is volop ruimte, blijkt uit een analyse van de bedrijventerreinenvoorraad in Noord-Limburg. Dat praten we over in totaal ruim zeshonderd hectare en nog eens 610 hectare bedrijfsterreinen die voor herstructurering in aanmerking komen. De regio kan nog tientallen jaren vooruit.

Gepubliceerd in Ondernemend Venlo magazine, jaargang 9, nr. 32, april 2016. Door Bart Ebisch (Ebisch Media).

Experts

Wij helpen u graag

 •  

  Roger Vaessens

  senior adviseur