De actuele Winkelmonitor

Opdrachtgever: provincie Limburg
Looptijd: 2017

Om inzage te verkrijgen in de detailhandelssector en het winkelvastgoed in Limburg gebruikt de Provincie Limburg sinds 2012 de door Etil ontwikkelde (integrale) aanpak. Resultaat van deze aanpak is de Winkelmonitor Limburg en het daarin opgenomen het 'Winkelregister Limburg'. Hierin zijn de basisgegevens voor het monitoren van de Limburgse winkelmarkt opgenomen, zoals winkelvloeroppervlakte, aantal winkels, werkgelegenheid en dynamiek. De monitor is in 2012 door Etil ontwikkeld en in het voorjaar van 2017 voor de vijfde keer uitgevoerd.

Experts

Wij helpen u graag

  •  

    Roger Vaessens

    senior adviseur