Arbeidsmarktdashboard 2.0 - actueel inzicht in de arbeidsmarkt in uw regio

Opdrachtgever: 8 partners van Brainport Network (Provincies Noord-Brabant en Limburg en de 6 arbeidsmarktregio's in Zuidoost-Nederland), Provincie Drenthe, Provincie Utrecht
Looptijd: 2015-2019

Het arbeidsmarktdashboard is een innovatieve en betrouwbare online informatietool, ontwikkeld voor een betere arbeidsmarktanalyse. Overheden, werkgevers, werkzoekenden, arbeidsmarktregio’s en onderwijs gebruiken dit toegankelijke en praktische instrument voor inzicht en analyse van de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktdashboard 2.0

 • Overzicht van de data op zowel macro- als microniveau;
 • Flexibele toegang tot de data, bijvoorbeeld via eigen voorkeursregio;
 • Inzicht in de ontwikkelingen;
 • Duiding met behulp van grafieken, tabellen, blogs;
 • Tooling voor het creëren van eigen dashboards en visuals;
 • Downloadable grafieken.

Medio oktober is de nieuwste versie van het Arbeidsmarktdashboard in gebruik genomen. In deze nieuwe release is de weergave van de data verbeterd en is de toegang tot de data flexibeler gemaakt. Voortaan kan iedereen die inzicht en uitgebreide, betrouwbare informatie nodig heeft op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs, eigen dashboards creëren en grafieken downloaden als visuals. Ook benchmarken van gegevens wordt veel eenvoudiger. Daarnaast staan het belangrijkste nieuws en de cijfers nu overzichtelijk bij elkaar op de homepage. In het Arbeidsmarktdashboard zijn intussen de data van Utrecht, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg beschikbaar. Elke gebruiker kan een voorkeursregio aangeven en direct naar de startpagina van de betreffende regio gaan.

  De voordelen

  • Betere, altijd actuele arbeidsmarktanalyse door consistente informatie over de arbeidsmarkt;
  • Analyses op maat van de doelgroepen;
  • Alle relevante data op één centrale plek;
  • Eenvoudige benchmark door eenheid in de systematiek;
  • De arbeidsmarktinformatie is op alle niveaus ontsloten en gepresenteerd voor regio’s, provincies, gemeenten, werkgevers, onderwijs en beroepsbevolking;
  • Open voor iedereen.

  Sturen op alle niveaus

  Het dashboard hebben wij ontwikkeld voor alle doelgroepen op de arbeidsmarkt: werkgevers, werkzoekenden, regio’s en overheden en onderwijs. Zo kunnen bijvoorbeeld werkzoekenden zien welke opleidingen leiden tot een baan. Op basis van vragen van de doelgroepen werken wij aan de doorontwikkeling van het dashboard. Daarmee ontstaat steeds meer en dieper inzicht in vraag en aanbod van competenties van de toekomst. Na aanmelden is het dashboard voor iedereen toegankelijk.

  Ambities

  Het Arbeidsmarktdashboard is ontstaan vanuit bestaande, meer traditionele arbeidsmarktmonitors als RAIL en Arbeidsmarkt Noord-Brabant. Het Arbeidsmarktdashboard breidt zich uit tot een landelijke tool doordat steeds meer provincies en regio’s aanhaken. Ook is de ambitie om het aantal thema's en beschikbare informatie uit te breiden. Het Arbeidsmarktdashboard is door Etil ontwikkeld in samenwerking met Betawerk en Textkernel.


   

  Mooi dat we dit met alle partners bereikt hebben en de provincies de continuïteit garanderen.Uiteindelijk willen we toe naar Arbeidsmarktdashboard.nl als ‘Tom Tom voor de totale arbeidsmarkt’.
  Ton Wilthagen, hoogleraar Universiteit van Tilburg en bestuurlijk trekker Arbeidsmarkt van Brainport Network Board

  -

  Experts

  Wij helpen u graag

  •  

   Jeroen Meuwissen

   directeur business development