Werkgelegenheidsonderzoek 2017

Elk jaar verricht Etil onderzoek naar de werkgelegenheids­ontwikkeling bij bedrijven en instellingen in Limburg. Gemeenten, andere overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken deze gegevens voor de onderbouwing van hun beleid. Dit beleid kan ook in het belang zijn van werkgevers. Te denken valt aan scholingsmaatregelen voor werklozen of gericht economisch beleid in uw gemeente.

Ook dit jaar kunt u de werkgelegenheidsenquête online invullen.
Mocht u meerdere vragenformulieren ontvangen omdat uw onderneming meerdere vestigingen heeft, dan verzoeken wij u per vestiging een formulier in te vullen. Ook als uw bedrijf/instelling is verhuisd of opgeheven, worden wij daarvan graag op de hoogte gesteld.
Uiteraard zullen de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Werkgelegenheidsgegevens van individuele bedrijven en instellingen worden beslist niet publiek gemaakt.

 

Experts

Wij helpen u graag

  •  

    Roy van Zandvoort

    onderzoeker
  •  

    Stéphanie Knoors

    adviseur