Onderzoek naar de arbeidsmarkt voor vmbo en mbo

Opdrachtgever: SER Overijssel
Looptijd: 2017
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Looptijd: 2017


Onderzoek van Etil als de onderlegger voor een advies van SER-Overijssel aan Gedeputeerde Staten

Het onderzoek was gericht op de vraag welk arbeidsmarktbeleid wenselijk is en welke de rol de Provincie kan nemen. Het onderzoek had betrekking op:

 • Het DNA van Overijssel op economisch en arbeidsmarktgebied;
 • In hoeverre het DNA leidend moet zijn bij provinciaal arbeidsmarktbeleid;
 • De omvang van de problematiek van mensen met een mbo 2 en mbo 3 opleiding, nu en in de toekomst;
 • Het aantal mensen met een mbo 2 en mbo 3 opleiding in relatie tot de beroepsbevolking van Overijssel;
 • Op welke wijze provinciaal arbeidsmarktbeleid vorm gegeven moet worden om te zorgen dat deze groep inwoners baanperspectief blijft behouden waarbij sprake is van banen waarmee men in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien;
 • Of de huidige rol van de provincie betreffende het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van deze groep nog past bij de huidige ontwikkelingen (robotisering, digitalisering, verdringing mbo door hbo, verhoging functie-eisen, e.a.) en zo niet, welke veranderingen zouden moeten plaatsvinden.

De resultaten vormden de basis voor het gesprek dat de SER-Overijssel voerde met de stakeholders.

 

Etil onderzocht voor de Provincie Utrecht de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het vmbo en mbo

De aansluiting tussen vmbo en mbo vraagt aandacht en de Provincie wil in samenwerking met de triple helix bijdragen aan verbeteringen. Een onderzoek naar feiten, cijfers en trends in de samenleving ondersteunt de Provincie bij het bepalen van de rol die zij kan spelen en de positie die zij op dit thema kan innemen.

Behalve de feiten en cijfers biedt de notitie inzicht in de (sociaal)economische trends en belangrijke technologische ontwikkelingen. Tevens wordt gekeken naar de benadering in andere provincies en naar datgene waardoor Utrecht door de gunstige ligging centraal in Nederland voordeel kan hebben.

Bekijk hier het onderzoek

Experts

Wij helpen u graag

 •  

  Janneke Gardeniers

  senior adviseur
 •  

  Jeroen de Quillettes

  medior onderzoeker